Het Concept

Paqhuis Maestricht® is, in eerste instantie, een virtueel pakhuis. De initiatiefnemers zijn bevlogen geraakt door de sfeer van het industriële karakter van het historische Maastricht en de rol die de stad altijd heeft gespeeld als doorvoerhaven van producten naar de rest van Nederland en daarbuiten. 

Het scala aan kwalitatief hoogwaardige producten dat afkomstig is uit en rondom Maastricht mag de vele fijnproevers hier evenals buiten deze regio niet ontzegd worden. Paqhuis Maestricht (PHM) stelt zich daarom als doel deze producten met een uniek karakter bijelkaar te brengen en ze, zoals vanouds, hun weg te laten vinden naar een diversiteit van levensgenieters.

De producenten die samenwerken met PHM hebben één zaak gemeen: ze streven met ziel en zaligheid naar het beste van het beste.

PHM verbindt deze vakmensen en geeft waar nodig ondersteuning met het in de markt zetten van de karaktervolle handelswaar.

Er wordt naar gestreefd om op een later tijdstip een fysieke locatie te openen rondom het Paqhuis concept.

 

De oorsprong

Binnen de geschiedenis van de stad Maastricht heeft de historische binnenhaven, het Bassin, altijd een belangrijke plaats ingenomen. Dit knooppunt vormde de spil van de verhandeling van goederen uit geheel Europa naar de eindgebruiker(s). De oude loskade ademt nog steeds de sfeer van weleer en de inmiddels gerestaureerde pakhuizen staan nog altijd statig uit te kijken over de oever van de Maas. Het is hier waar de inspiratie vandaan komt om het beste van vroeger en nu te verenigen onder de naam 'Paqhuis Maestricht'®.

Het kantoor van PHM is gevestigd aan de Waterpoort te Maastricht. De Waterpoort was toen een losplaats (middeleeuws) aan de Maas in de oude stadsomwalling van Maastricht.

 

Kompanen

Paqhuis Maestricht gaat een actieve samenwerking aan met geselecteerde producenten van streekproducten uit de omgeving (op zowel Nederlands, Belgisch en Duits grondgebied). Deze makers zijn enorm bedreven in het vervaardigen van schitterende producten. Het PHM-concept wilt een ondersteunende rol bieden in het onder de aandacht brengen van deze producten aan de eindverbruikers door een sterk platform te creëren, waarbij alleen unieke bedrijven zijn aangesloten. Dit wordt mede bewerkstelligd door een hoge kennis van online verkoopmogelijkheden en een effectieve marketing.

Als kompaan van PHM wordt er, naast het bestaande aanbod van de producent, een uniek product vervaardigd, dat onder de merknaam Paqhuis Maestricht in het assortiment wordt opgenomen. Er wordt openlijk gecommuniceerd wie aan de basis staat van het product. Op deze manier wordt de fabrikant een podium geboden waarop zijn eigen producten en z'n onderneming een rol van betekenis zullen spelen.

De producent wordt als kompaan opgenomen in de Paqhuis Maestricht 'familie' en komt zo in contact met andere toeleveranciers.